FAQs Complain Problems

महाभारत गाउँपालिका

Read More

सुत्केरी महिला उद्दार कार्यक्रम

Read More

बनखुखाेला

Read More

जन प्रतिनिधि

जानकारीहरु

योजना सम्झौताका लागी आवश्यक कागजातहरु के के हुन ?

  • उपभोक्ता समितिको निवेदन
  • वडा सिफारिस
  • प्रावाधिक ईस्टिमेट
  • भेला बसेको र उपभोक्ता समिति गठन गरेको माइनुट
  • उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष , कोषाध्यक्ष , सचिव र चार जना सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि

निर्माण कार्यको घरौटी फिर्ता गर्न आवश्यक कागजातहरु के के हुन् ?

Pages

हाम्रो कार्यालय रहेको स्थान

पदाधिकारी

Facebook Feeds