FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविवध - २०७४ ७४/७५ 12/22/2021 - 16:02 PDF icon 17. बैठक संचालन कार्याविधि.pdf
छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७५ ७५/७६ 12/22/2021 - 16:00 PDF icon 13. छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.pdf
महाभारत गाउँपालिकाकाे अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि ‍‍२०७४ ७४/७५ 12/22/2021 - 15:51 PDF icon 8. अनुगमन मूल्यांकन.pdf
घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७७/७८ 12/22/2021 - 15:45 PDF icon 15. निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्याविधि.pdf
महाभारत गाउँपालिकाको सहकारी संस्था सञ्चालन र प्रवर्द्धनको व्यवस्था गर्न बनेकाे ऐन २०७५ प्रस्तावनााः ७४/७५ 12/22/2021 - 15:38 PDF icon 22. सहकारी ऐन.pdf
एकिकृत छात्रवृत्ती कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/03/2021 - 13:27 PDF icon 10. एकिकृत छात्रवृति, मगापा राजपत्र.pdf
शिक्षा ऐन ७७/७८ 03/01/2021 - 18:13 PDF icon 20. शिक्षा ऐन२०७७, राजपत्र.pdf
राेजगार स‌याेजक पदपूर्ति तथा सेवासुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 12/09/2019 - 07:59 PDF icon rojgar samyojak mapdand, 2076 final अन्तिम 20760705.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन २०७४ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:50 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन २०७४.pdf
सार्वजनिक खरिद-नियमावली-२०६४ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:49 PDF icon सार्वजनिक खरिद-नियमावली-२०६४.pdf

Pages