FAQs Complain Problems

वडा न .७,बनखु

पद नाम  सम्पर्क नम्बर
अध्यक्ष खडग बहादुर श्रेष्ठ 

९८६२४९४०२३

९७४१३०००००

सदस्य आईतराम थिङ तामाङ ९८४५२५५२१७
सदस्य हिरा बहादुर घलान ९८६५५८२८४९
     
महिला सदस्य  रेग्मि श्रेष्ठ ९८६६५९५३६१
दलित सदस्य खेलमाया  विश्वकर्मा  ९७४२५२४१०१
कार्यालय सहयोगी  विर बहादुर घलान   
Ward Contact Number: 
९८६१०६०६२५