FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

महाभारत गाउँपालिका अन्तर्गत चालु आ. व. ०७४।०७५ मा सन्चालित योजनाहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना !!!!

१.चालु आ. व. का सम्पूर्ण योजनाहरुको अन्तिम भुक्तानीका लागि मिति २०७५।०३।२० सम्म गाउँपालिकाको योजना/प्रशासन शाखामा अनिवार्य पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

Pages