वडा न .५,बुढाखानी

पद नाम  सम्पर्क नम्बर
अध्यक्ष रविन मोक्तान ९८५१०७०१८६, ९६१११९०३००
सचिव रामचन्द्र ढकाल ९८४१४३०७४६
सदस्य उदय लामा ९८४९०७६९५७ ,९६११११७८२७
सदस्य सोमन सिं लामा  ९६१११९५०९९ ,९८६९७६०४६३
महिला सदस्य पदम माया लुंगेली ९८६९३६१५६२ ,९६१४४६१८९७
दलित सदस्य शान्त कुमारी वि.क ९६१५५२०३०६
सहायक कम्युटर अपरेटर सुवास जिम्वा ९८६३४७३८७७ , ९८८०११३००९
कार्यलय सहयोगी खिल बहादुर पुलामी ९८४०११९९४९ , ९६१४७२८२८४
पशु प्राविधीक मान बहादुर मोक्तान ९८४०५४८०३४ , ९६१७५८६६९८
कृषि प्राविधीक सिता आले ९६१४९६९४६४ , ९७४१२५७७८२

 

Ward Contact Number: 
९६१११९०३००