वडा न .२,गोकुले

   पद   नाम      सम्पर्क नम्बर
अध्यक्ष मिन बहादुर वाइवा

९६२१४४४९
९८४१११०६१२७

सचिव भरत बस्नेत ९८४१४३०७४६
सदस्य वुद्धि लाल जिम्वा  
सदस्य ढाल बहादुर वाइवा  
महिला सदस्य  मान्दोमाया गोले  
दलित सदस्य कान्छी माया वि.क  
कार्यलय सहयोगी डम्बर बल  

 

Ward Contact Number: 
९६२१४४४९