FAQs Complain Problems

योजना सम्झौता

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
दस्तुर नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरु: 
• उपभोक्ता समितिको निवेदन • वडा सिफारिस • प्रावाधिक ईस्टिमेट • भेला बसेको र उपभोक्ता समिति गठन गरेको माइनुट • उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष , कोषाध्यक्ष , सचिव र चार जना सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि